ESDR informatie

Ontstaan van de ESDR-therapie

Tijdens de zwangerschap van het tweede kindje van Maike vd Horn bleek dat het meisje geboren zou worden met een ernstige hartafwijking. Dit is uiteraard een behoorlijk pittig en traumatisch traject geweest voor zowel ons als familie maar ook voor de dochter zelf.  Na het ziekenhuistraject van haar dochtertje bleek ze behoorlijk getraumatiseerd te zijn. Dit uitte zich onder andere in paniek raken met aankleden (op haar rug) en op een aankleedkussen liggen, badderen en ze kon geen tot weinig prikkels van buitenaf hebben.

Wijzelf waren al bekend met EMDR door ons werk in de zorg. Naar aanleiding van alle gebeurtenissen heeft Maike zelf EMDR therapie gevolgd. We ontdekten dat er ook EMDR werd gegeven aan jonge kinderen. Maike is toen ook met de dochter het EMDR-traject in gegaan en na slechts twee behandelingen was ze een compleet ander kind en waren alle stresssignalen verdwenen.

Uiteindelijk is de EMDR behandeling van Maike’s dochter de grondlegger geweest voor de ESDR therapie. Onze theorie was dat als je een baby kan helpen, die ook niet alles letterlijk begrijpt wat we vertellen, zou het een paard ook kunnen helpen. Ze leven beiden in het hier en nu en reageren instinctief op prikkels/gebeurtenissen van buitenaf. Als er iets naars of pijnlijks gebeurd wordt dit opgeslagen in het zogenaamde spiergeheugen. Als zich vervolgens weer een trigger voordoet reageert het lichaam daarop.

Intake/anamnese

Zodra u contact met ons opneemt, zullen we eerst gaan bespreken of onze therapie een oplossing kan zijn voor het gedrag van uw paard. Het belangrijkste is dat er een angst of spanning als onderliggende oorzaak van het probleemgedrag aanwezig is. Vanuit een uitgebreide anamnese zullen we een inschatting maken of wij kunnen helpen bij uw paard.

Verloop sessies

We maken gebruik van een speciaal ontwikkeld ESDR-tuig. Bij de eerste afspraak zullen we eerst het paard laten wennen aan het tuig. Het tuig kan bevestigd worden aan een zadel of longeersingel. We kunnen het tuig op afstand bedienen en het paard goed observeren bij het opbouwen van spanning en het afvloeien ervan door de ESDR.

We werken met een extra hulpmiddel bij de behandelingen. We maken gebruik van hartslagmeters om nog beter en objectiever de paarden te kunnen observeren tijdens de sessies.

Het paard in het filmpje op deze pagina maakte voor de eerste keer kennis met het ESDR tuig. Het paard laat goed zien hoe het werkgeheugen 'belast' wordt.

Als het paard goed reageert op het tuig, zullen we met de eigenaar het paard begeleiden naar hetgeen wat de spanning geeft bij het paard en deze laten afvloeien. We observeren het paard en spelen in op wat er nodig is. We begeleiden het paard steeds een stapje verder terwijl we behandelen. We remmen daarmee de opbouw van de spanning en leren de spanningsreactie bij het paard af in de situatie.

Na de sessie

De ESDR therapie kan erg vermoeiend zijn voor de paarden, dus we proberen de sessies niet te lang te maken en de paarden na iedere sessie voldoende rust te geven.

In de dagen na de sessie kan er ook nog verbetering en/of verandering van gedrag mogelijk zijn. Het paard zal ook een deel gewoonte moeten afleren en moeten wennen aan zijn/haar nieuwe reactie op situaties.

Wij rekenen per sessie, omdat het per paard enorm verschilt hoe snel de behandeling gaat. Gemiddeld genomen hebben we met drie tot vijf sessies al een heel groot deel van de problemen verholpen.

EMDR voor de eigenaar van het paard

In sommige gevallen heeft niet alleen het paard iets traumatisch meegemaakt, maar ook de eigenaar. Bijvoorbeeld als het paard op hol slaat met een heftige val tot gevolg. Bij deze gevallen is het logisch dat niet alleen het paard, maar ook de eigenaar/ruiter gespannen is. Aangezien Nynke tevens opgeleid is als humaan EMDR therapeut, bieden we ook deze optie aan.

Voorbeelden van toepassingen van het ESDR tuig

DSC_0774
DSC_0720
DSC_0618
DSC_0564