Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Aansprakelijkheid voor de inhoud:

De inhoud van de website van ESDR therapie (https://esdrtherapy.com) is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Hoewel ESDR-therapy tracht de volledige, juiste en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, kunnen wij geen enkele garantie bieden over de juistheid en volledigheid van deze informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ESDR-therapy aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website evenmin voor het functioneren van de website.

Auteursrecht:

De inhoud van de website mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ESDR-therapy is het niet toegestaan de inhoud van deze site op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, door te sturen of te verspreiden. Alle informatie, foto’s en illustraties zijn in eigendom van ESDR-therapy.

Fotograaf:
Michelle van der Kooi fotografie